Het circuit van het medisch materiaal werd de afgelopen jaren grondig gereguleerd en de zorg met medische hulpmiddelen en implantaten evolueert snel.  Vanuit de FOD Volksgezondheid beogen we een kwaliteitsvolle en veilige zorg aan de patiënten met deze producten.

Werkgroep medische hulpmiddelen en implantaten

Het Netwerk van Comités Medisch materiaal (CMM) realiseerde reeds een aantal initiatieven ter ondersteuning van de ziekenhuizen. De in de toekomst op te richten werkgroep binnen het Federaal platform farmaceutische zorg zou zich kunnen focussen op de volgnde volgende opdracht:

  • de werking van het Comité Medisch materiaal ondersteunen en de ziekenhuizen begeleiden bij de implementatie van de wettelijke vereisten op het medische hulpmiddelen en implantaten, alsook deze aangaande de sterilisatie;

  • bijdragen tot de implementatie van het plan ‘medische hulpmiddelen’ van het FAGG en het concept van farmaceutische zorg aanpassen voor het gebruik van de medische hulpmiddelen.

Nuttige informatie

Hoge Gezondheidsraad ADVIES 9256 : Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen. Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 - 2006). In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad goede praktijken inzake de sterilisatie van medische hulpmiddelen ten behoeve van zorginstellingen en centrale sterilisatieafdelingen. Daarin worden de stappen beschreven die van fundamenteel belang zijn voor een "goede" behandeling van medische hulpmiddelen alsook voor het behoud van de steriliteit tot het gebruik. Beoogt wordt het verbeteren van de kwaliteit in zorginstellingen ten bate van de patiënten

 

Contact information

Hospital Pharmacy-team

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

T 02/524.85.76

com-mm@gezondheid.belgie.be