Hier vindt u informatie over de algemene bijdrage van de Planningscommissie en de belangrijkste activiteiten van gegevensverzameling, -analyse en –verwerking over de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars.

Dit alles staat in functie van “planning” als systematische evaluatie van de toekomstige behoeften aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg. Vervolgens worden de nodige acties geformuleerd en opgevolgd om aan deze noden te voldoen.

 Op de website van de Planningscommissie Medisch Aanbod vindt u alle informatie omtrent haar activiteiten, evenals alle documenten en publicaties.