Op deze pagina vindt u informatie over lopende openbare raadplegingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de resultaten van vorige openbare raadplegingen.

Deze raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Aarzel dus niet om uw mening te geven over onderstaande plannen! Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw opmerkingen.

Zie ook www.aarhus.be voor de lopende en afgelopen federale en gewestelijke openbare raadplegingen over plannen en programma’s in verband met het milieu.

Lopende openbare raadpleging

 
  • ​​Van 14/09/202 tot 20/12/2020 organiseert de Franse overheid een publieke consultatie over het geplande windmolenpark ter hoogte van Duinkerke. Aangezien de bouw een impact kan hebben op de Belgische (kust)gemeentes en economie, heeft de Belgische staat beslist om de informatie te helpen verspreiden naar haar burgers. Op 3 december organiseerde de FOD Volksgezondheid hierover een online event.

Vorige openbare raadplegingen

2020:

 

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2008:

2007:

2006:

2004:

Voor het aanvragen van milieu-informatie verwijzen we u naar het Contact Center.